Tags: โควิด 19

ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่จีน น่าจะเลวร้ายกว่าที่คิด นักวิเคราะห์เผยอาจมีคนตายวันเดียว 3 หมื่นกว่าราย!

ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่จีน น่าจะเลวร้ายกว่าที่คิด นักวิเคราะห์เผยอาจมีคนตายวันเดียว 3 หมื่นกว่าราย!

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีน มีความเป็นไปได้ว่าจะลากยา […]

ข่าวดีหรือข่าวร้าย! จีนยกเลิกมาตรการกัก โควิด-19 เริ่มตั้งแต่ 8 มกราคม ขณะที่โควิดระบาดหนักในจีน!

ข่าวดีหรือข่าวร้าย! จีนยกเลิกมาตรการกัก โควิด-19 เริ่มตั้งแต่ 8 มกราคม ขณะที่โควิดระบาดหนักในจีน!

จีนจะหยุดบังคับนักเดินทางขาเข้าจากการเข้าสู่การกักกันโร […]