Tags: ฟ้าทะลายโจร

ข่าวดีหรือข่าวร้าย! จีนยกเลิกมาตรการกัก โควิด-19 เริ่มตั้งแต่ 8 มกราคม ขณะที่โควิดระบาดหนักในจีน!

ข่าวดีหรือข่าวร้าย! จีนยกเลิกมาตรการกัก โควิด-19 เริ่มตั้งแต่ 8 มกราคม ขณะที่โควิดระบาดหนักในจีน!

จีนจะหยุดบังคับนักเดินทางขาเข้าจากการเข้าสู่การกักกันโร […]