โปรโมชั่น

กิฟฟารีนมีโปรโมชั่นมากมาย โปรโมชั่นสิทธิ์แลกซื้อตั้งแต่ 500 PV, 1,000 PV, 1,500 PV โปรโมชั่น Giff Club และโปรโมชั่นพิเศษ 2,000 PV