Blog

ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่จีน น่าจะเลวร้ายกว่าที่คิด นักวิเคราะห์เผยอาจมีคนตายวันเดียว 3 หมื่นกว่าราย!

ยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่จีน น่าจะเลวร้ายกว่าที่คิด นักวิเคราะห์เผยอาจมีคนตายวันเดียว 3 หมื่นกว่าราย!

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีน มีความเป็นไปได้ว่าจะลากยา […]